Sau những bài viết trong series hướng dẫn blogspot của mình có nhiều bạn yêu cầu mình hướng dẫn cách tạo bài viết hiển thị theo nhãn ra ngoài trang chủ cho blogspot kèm theo ảnh theo yêu cầu thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách các bạn thêm code giúp hiển thị các bài viết cùng label trong blogspot ra ngoài trang chủ nhé.
bài viết hiển thị theo nhãn ngoài trang chủ cho blogspot
Bài viết hiển thị theo nhãn ngoài trang chủ cho blogspot

Code hiển thị bài đăng theo nhãn có ảnh trong Blogspot

Bước 1 : Các bạn vào phần Chủ đề > Chỉnh sửa HTML trong phần quản trị Blogger. Nếu chưa biết có thể vào ĐÂY để xem các bài viết trước nhé. Tiếp tục dùng tổ hợp Ctrl + F tìm đến thẻ </head> và thêm 2 đoạn code sau trên nó.
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<style type='text/css'> /* Recent Post by Label */
.newarlinalabel1 ul,.newarlinalabel2 ul{list-style:none;margin:0;padding:0} .newarlinalabel1 li,.newarlinalabel2 li{margin:0;padding:0;} .newarlinalabel1 .widget,.newarlinalabel2 .widget{margin:0;padding:0} .newarlinalabel1 .widget-content,.newarlinalabel2 .widget-content{border:1px solid #e9e9e9;padding:20px;margin:0;word-wrap:break-word;overflow:hidden} .newarlinalabel1 h2,.newarlinalabel2 h2,.newarlinalabel3 h2{position:relative;margin:0;padding:15px 20px;font-size:16px;font-weight:700;text-transform:uppercase;color:#333;border:1px solid #e9e9e9;border-bottom:0} .newarlinalabel2 h2,.newarlinalabel3 h2{margin:20px 0 0 0;} .newarlinalabel1 h2:before,.newarlinalabel2 h2:before,.newarlinalabel3 h2:before{content:&#39;\f108&#39;;right:10px;bottom:0;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:normal;margin:0 10px 0 0;color:#ff675c;} .newarlinalabel2 h2:before{content:&#39;\f0c3&#39;;}.newarlinalabel3 h2:before{content:&#39;\f143&#39;;} .newarlinalabel1 .index,.newarlinalabel2 .index{font-size:10px;float:right;font-weight:400;} .newarlinalabel1 .index a,.newarlinalabel2 .index a{display:flex;color:#039be5;padding:3px 8px;border-radius:2px;font-weight:400;border:1px solid #29b6f6} .newarlinalabel2 .index a{color:#ef6c00;border-color:#ffa726} .newarlinalabel1 .index a:hover{background:#039be5;color:#fff;border-color:transparent} .newarlinalabel2 .index a:hover{background:#ef6c00;color:#fff;border-color:transparent} .newarlinalabel1 .index a:after{content:&quot;\f105&quot;;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:normal;text-decoration:inherit;padding-left:5px} .newarlinalabel2 .index a:after{content:&quot;\f105&quot;;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:normal;text-decoration:inherit;padding-left:6px} .newarlinalabel2 span.newarlina_meta_comment a:hover{color:#38761d!important} .newarlinalabel2 ul.newarlina_thumbs li a:hover,.newarlinalabel2 ul.newarlina_thumbs2 li a:hover{color:#ff675c;text-decoration:none} .newarlina_left{width:280px;width:45.7%;float:left;margin:0;padding:0 20px 0 0;border-right:1px solid #e9e9e9} .newarlina_right{width:250px;width:47.5%;float:right;margin:0;padding:0} ul.newarlina_thumbs{margin:0;padding:0} ul.newarlina_thumbs li,ul.newarlina_thumbs2{margin:0;padding:0} ul.newarlina_thumbs .cat_thumb{position:relative;margin:0 0 15px;padding:0;width:280px;height:200px} ul.newarlina_thumbs .cat_thumb img{height:auto;width:100%;transition:all 0.2s} ul.newarlina_thumbs .cat_thumb img:hover{opacity:.9;} ul.newarlina_thumbs2 li{margin:0 0 10px;padding:0 0 10px;border-bottom:1px solid #e9e9e9} ul.newarlina_thumbs2 li:last-child{border-bottom:none;margin:0;padding:0} ul.newarlina_thumbs2 .cat_thumb2{float:left;margin:0 10px 0 0;width:62px;height:72px;overflow:hidden} ul.newarlina_thumbs2 .cat_thumb2 img{height:auto;transition:all .2s} ul.newarlina_thumbs2 .cat_thumb2 img:hover{opacity:.9;} span.newarlina_title{font-family:&#39;Roboto Condensed&#39;,sans-serif;font-size:20px;font-weight:700;display:block;margin:0 0 10px;line-height:normal;text-transform:none} span.newarlina_title2{font-size:16px;line-height:1.4em;margin:0 0 3px} span.newarlina_title a{color:#333} span.newarlina_title a:hover{color:#ff675c;text-decoration:none} span.newarlina_summary{display:block;line-height:1.6em;font-size:13px;text-overflow:ellipsis;margin:10px 0 0 0} span.newarlina_meta{display:block;font-family:&#39;Roboto Condensed&#39;,sans-serif;font-size:11px;font-weight:400;color:#aaa;text-transform:uppercase} span.newarlina_meta a{color:#aaa;display:inline-block} span.newarlina_meta_date,span.newarlina_meta_comment,span.newarlina_meta_more{display:inline-block;margin-right:10px} span.newarlina_meta_comment a:before{content:&quot;\f0e6&quot;;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:normal;text-decoration:inherit;padding-right:5px} span.newarlina_meta_comment a:hover{color:#ff675c!important} span.newarlina_meta_date:before{content:&quot;\f133&quot;;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:normal;text-decoration:inherit;padding-right:5px} ul.newarlina_thumbs2 li a:hover,ul.newarlina_thumbs li a:hover{color:#ff675c;text-decoration:none} @
@media screen and (max-width:1024px) { .newarlinalabel1 .widget-content, .newarlinalabel2 .widget-content {padding:20px 25px;} .newarlina_left {width:50%;float:left;margin:0;padding:0;border-right:none} .newarlina_right {width:46%;float:right;margin:0;padding:0;} ul.newarlina_thumbs .cat_thumb {width:100%;height:auto;} ul.newarlina_thumbs .cat_thumb img {width:100%;height:auto;} ul.newarlina_thumbs li {margin:0;padding:0;} span.newarlina_title2 {font-size:20px;line-height:1.2em;} span.newarlina_summary {font-size:14px;}} @
@media only screen and (max-width:768px){ .newarlinalabel1 .widget-content,.newarlinalabel2 .widget-content{padding:10px 20px} .newarlina_right{width:100%;float:left;margin:0;padding:0} ul.newarlina_thumbs2 li{border-bottom:0} span.newarlina_summary,.newarlina_left{display:none} span.newarlina_title{margin:0 0 5px} ul.newarlina_thumbs li{margin:0 0 10px;padding:0 0 10px;border-bottom:0} span.newarlina_title2{font-size:18px;line-height:1.2em}} @
@media only screen and (max-width:480px){ #newarlinalabel1-wrapper,#newarlinalabel2-wrapper{display:none}} @
@media only screen and (max-width:320px){ .newarlinalabel1 .widget-content,.newarlinalabel2 .widget-content{padding:10px 20px} .newarlinalabel1 h2,.newarlinalabel2 h2{padding:10px 20px 1px 20px} .newarlina_right{width:100%;float:left;margin:0;padding:0} ul.newarlina_thumbs li{margin:0 0 10px;padding:0 0 10px;} span.newarlina_title2{font-size:18px;line-height:1.2em}} @
@media screen and (max-width:260px) { .newarlinalabel1 .widget-content,.newarlinalabel2 .widget-content{padding:10px} .newarlinalabel1 h2,.newarlinalabel2 h2{padding:10px 10px 1px 10px} .newarlina_right{width:100%;float:left;margin:0;padding:0} ul.newarlina_thumbs li{margin:0 0 10px;padding:0 0 10px;} span.newarlina_title2{font-size:18px;line-height:1.2em}}
</style>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'> <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ function labelthumbs(t){for(var e=0;e<numposts;e++){var n,r=t.feed.entry[e],m=r.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var i=0;i<r.link.length;i++){if("replies"==r.link[i].rel&&"text/html"==r.link[i].type)var l=r.link[i].title,o=r.link[i].href;if("alternate"==r.link[i].rel){n=r.link[i].href;break}}var u;try{u=r.media$thumbnail.url,u=u.replace("/s72-c/","/w"+thumb_width+"-h"+thumb_height+"-c/")}catch(h){s=r.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),u=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:no_thumb}var p=r.published.$t,w=p.substring(0,4),_=p.substring(5,7),f=p.substring(8,10),g=new Array;g[1]="January",g[2]="February",g[3]="March",g[4]="April",g[5]="May",g[6]="June",g[7]="July",g[8]="August",g[9]="September",g[10]="October",g[11]="November",g[12]="December",document.write('<span class="newarlina_left">'),document.write('<ul class="newarlina_thumbs">'),document.write("<li>"),1==showpostthumbnails&&document.write('<a href="'+n+'"><div class="cat_thumb"><span class="rollover"></span><img width="'+thumb_width+'" height="'+thumb_height+'" alt="'+m+'" src="'+u+'"/></div></a>'),document.write('<span class="newarlina_title"><a href="'+n+'" target ="_top">'+m+"</a></span>");var v="";if(document.write('<span class="newarlina_meta">'),1==showpostdate&&(v=v+'<span class="newarlina_meta_date">'+g[parseInt(_)]+" "+f+", "+w+"</span>"),1==showcommentnum&&("1 Comments"==l&&(l="1 Comments"),"0 Comments"==l&&(l="0 Comments"),showcomment='<span class="newarlina_meta_comment"><a href="'+o+'">'+l+"</a></span>",v+=showcomment),1==displaymore&&(v=v+'<span class="newarlina_meta_more"><a href="'+n+'" class="url" target ="_top">Read More...</a></span>'),document.write(v),document.write("</span>"),document.write('<span class="newarlina_summary">'),"content"in r)var y=r.content.$t;else if("summary"in r)var y=r.summary.$t;else var y="";var k=/<\S[^>]*>/g;if(y=y.replace(k,""),1==showpostsummary)if(y.length<numchars)document.write(""),document.write(y),document.write("");else{document.write(""),y=y.substring(0,numchars);var $=y.lastIndexOf(" ");y=y.substring(0,$),document.write(y+"..."),document.write("")}document.write("</span>"),document.write("</li>"),document.write("</ul>"),document.write("</span>")}document.write('<span class="newarlina_right">'),document.write('<ul class="newarlina_thumbs2">');for(var e=1;e<numposts2;e++){var n,r=t.feed.entry[e],m=r.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var i=1;i<r.link.length;i++){if("replies"==r.link[i].rel&&"text/html"==r.link[i].type)var l=r.link[i].title,o=r.link[i].href;if("alternate"==r.link[i].rel){n=r.link[i].href;break}}var x;try{x=r.media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/w"+thumb_width2+"-h"+thumb_height2+"-c/")}catch(h){s=r.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),x=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:no_thumb2}var p=r.published.$t,w=p.substring(0,4),_=p.substring(5,7),f=p.substring(8,10);1==showpostthumbnails2&&document.write('<a href="'+n+'"><div class="cat_thumb2"><img width="'+thumb_width2+'" height="'+thumb_height2+'" alt="'+m+'" src="'+x+'"/></div></a>'),document.write("<li>"),document.write('<span class="newarlina_title newarlina_title2"><a href="'+n+'" target ="_top">'+m+"</a></span>");var v="";document.write('<span class="newarlina_meta newarlina_meta2">'),1==showpostdate2&&(v=v+'<span class="newarlina_meta_date">'+g[parseInt(_)]+" "+f+", "+w+"</span>"),1==showcommentnum2&&("1 Comment"==l&&(l="1 Comments"),"0 Comment"==l&&(l="0 Comments"),showcomment='<span class="newarlina_meta_comment newarlina_meta_comment2"><a href="'+o+'">'+l+"</a></span>",v+=showcomment),1==displaymore2&&(v=v+'<span class="newarlina_meta_more newarlina_meta_more2"><a href="'+n+'" class="url" target ="_top">Read More...</a></span>'),document.write(v),document.write("</span>"),document.write("</li>")}document.write("</ul>"),document.write("</span>")} //]]> </script> <script type='text/javascript'> var
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function labelthumbs(t){for(var e=0;e<numposts;e++){var n,r=t.feed.entry[e],m=r.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var i=0;i<r.link.length;i++){if("replies"==r.link[i].rel&&"text/html"==r.link[i].type)var l=r.link[i].title,o=r.link[i].href;if("alternate"==r.link[i].rel){n=r.link[i].href;break}}var u;try{u=r.media$thumbnail.url,u=u.replace("/s72-c/","/w"+thumb_width+"-h"+thumb_height+"-c/")}catch(h){s=r.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),u=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:no_thumb}var p=r.published.$t,w=p.substring(0,4),_=p.substring(5,7),f=p.substring(8,10),g=new Array;g[1]="January",g[2]="February",g[3]="March",g[4]="April",g[5]="May",g[6]="June",g[7]="July",g[8]="August",g[9]="September",g[10]="October",g[11]="November",g[12]="December",document.write('<span class="newarlina_left">'),document.write('<ul class="newarlina_thumbs">'),document.write("<li>"),1==showpostthumbnails&&document.write('<a href="'+n+'"><div class="cat_thumb"><span class="rollover"></span><img width="'+thumb_width+'" height="'+thumb_height+'" alt="'+m+'" src="'+u+'"/></div></a>'),document.write('<span class="newarlina_title"><a href="'+n+'" target ="_top">'+m+"</a></span>");var v="";if(document.write('<span class="newarlina_meta">'),1==showpostdate&&(v=v+'<span class="newarlina_meta_date">'+g[parseInt(_)]+" "+f+", "+w+"</span>"),1==showcommentnum&&("1 Comments"==l&&(l="1 Comments"),"0 Comments"==l&&(l="0 Comments"),showcomment='<span class="newarlina_meta_comment"><a href="'+o+'">'+l+"</a></span>",v+=showcomment),1==displaymore&&(v=v+'<span class="newarlina_meta_more"><a href="'+n+'" class="url" target ="_top">Read More...</a></span>'),document.write(v),document.write("</span>"),document.write('<span class="newarlina_summary">'),"content"in r)var y=r.content.$t;else if("summary"in r)var y=r.summary.$t;else var y="";var k=/<\S[^>]*>/g;if(y=y.replace(k,""),1==showpostsummary)if(y.length<numchars)document.write(""),document.write(y),document.write("");else{document.write(""),y=y.substring(0,numchars);var $=y.lastIndexOf(" ");y=y.substring(0,$),document.write(y+"..."),document.write("")}document.write("</span>"),document.write("</li>"),document.write("</ul>"),document.write("</span>")}document.write('<span class="newarlina_right">'),document.write('<ul class="newarlina_thumbs2">');for(var e=1;e<numposts2;e++){var n,r=t.feed.entry[e],m=r.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var i=1;i<r.link.length;i++){if("replies"==r.link[i].rel&&"text/html"==r.link[i].type)var l=r.link[i].title,o=r.link[i].href;if("alternate"==r.link[i].rel){n=r.link[i].href;break}}var x;try{x=r.media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/w"+thumb_width2+"-h"+thumb_height2+"-c/")}catch(h){s=r.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),x=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:no_thumb2}var p=r.published.$t,w=p.substring(0,4),_=p.substring(5,7),f=p.substring(8,10);1==showpostthumbnails2&&document.write('<a href="'+n+'"><div class="cat_thumb2"><img width="'+thumb_width2+'" height="'+thumb_height2+'" alt="'+m+'" src="'+x+'"/></div></a>'),document.write("<li>"),document.write('<span class="newarlina_title newarlina_title2"><a href="'+n+'" target ="_top">'+m+"</a></span>");var v="";document.write('<span class="newarlina_meta newarlina_meta2">'),1==showpostdate2&&(v=v+'<span class="newarlina_meta_date">'+g[parseInt(_)]+" "+f+", "+w+"</span>"),1==showcommentnum2&&("1 Comment"==l&&(l="1 Comments"),"0 Comment"==l&&(l="0 Comments"),showcomment='<span class="newarlina_meta_comment newarlina_meta_comment2"><a href="'+o+'">'+l+"</a></span>",v+=showcomment),1==displaymore2&&(v=v+'<span class="newarlina_meta_more newarlina_meta_more2"><a href="'+n+'" class="url" target ="_top">Read More...</a></span>'),document.write(v),document.write("</span>"),document.write("</li>")}document.write("</ul>"),document.write("</span>")}
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
var numposts=1,numposts2=6,showpostthumbnails=!0,showpostthumbnails2=!1,displaymore=!1,displaymore2=!1,showcommentnum=!0,showcommentnum2=!1,showpostdate=!0,showpostdate2=!0,showpostsummary=!0,numchars=150,thumb_width=280,thumb_height=200,thumb_width2=62,thumb_height2=62,no_thumb=&quot;http://3.bp.blogspot.com/-PHzN2A92GHE/Vmim2TTkAII/AAAAAAAADZU/X42ioeFiyBo/s1600/newarlina_thumb.png&quot;,no_thumb2=&quot;http://2.bp.blogspot.com/-cW6waOyA8mY/Vmim2VkylII/AAAAAAAADZY/_pANIKGBUXA/s1600/newarlinathumb_small.png&quot;;
</script>
</b:if>
</b:if>
Sau đó bạn thêm đoạn code này ở nơi cần hiển thị bài viết, mẫu bài viết hiển thị theo nhãn này mình để chỉ hiển thị ở trang chủ nên các bạn yên tâm nhé.
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<div id='newarlinalabel1-wrapper'>
<b:section class='newarlinalabel1' id='newarlinalabel1' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
<b:widget id='HTML80' locked='false' title='Template' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<h2><span class='index'>&lt;a href=&#39;/search/label/<data:content/>?&amp;max-results=8&#39;&gt;View All&lt;/a&gt;</span><data:content/></h2>
<div class='widget-content'>
<script>
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/<data:content/>?orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=labelthumbs\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>
<div id='newarlinalabel2-wrapper'>
<b:section class='newarlinalabel2' id='newarlinalabel2' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
<b:widget id='HTML81' locked='false' title='Tips Blogger' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<h2><span class='index'>&lt;a href=&#39;/search/label/<data:content/>?&amp;max-results=8&#39;&gt;View All&lt;/a&gt;</span><data:content/></h2>
<div class='widget-content'>
<script>
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/<data:content/>?orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=labelthumbs\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>
</b:if>

Xem thêm : Thủ thuật cần thiết cho seo blogspot

Thêm xong các bạn bấm Lưu mẫu và quay sang phần bố cục tại trang quản trị Blogger  lúc này ở đây sẽ xuất hiện thêm 1 tiện ích mới các bạn bấm chỉnh sửa và thêm tên nhãn (label) cần hiển thị ra trang chủ.
hiển thị bài viết theo nhãn ra trang chủ cho blogspot
Làm xong như hướng dẫn thì các bạn có thể bấm lưu và kiểm tra thành quả của mình được rồi, code bài viết hiển thị theo nhãn ngoài trang chủ cho blogspot của mình được thiết kế responsive nên các bạn yên tâm nhé.

Code Bài Viết Hiển Thị Theo Nhãn Ngoài Trang Chủ Cho Blogspot

Bài viết liên quan