Đã lâu lắm rồi không chia sẻ gì, hôm nay xin phép được chia sẻ một template blogspot bất động sản cho các bạn, mẫu được tối ưu để phục vụ cho dự án mà Azatemplate đang làm trong tháng 5 mới đây.

Chia sẻ template blogspot bất động sản

Chia sẻ template blogspot bất động sản
Chia sẻ template blogspot bất động sản
Mẫu template blogspot này được tối ưu phục vụ cho dự án The K Park thiết kế 2 cột được sử dụng rất nhiều trong việc bạn seo 1 dự án lên top nhanh.


Mẫu được tích hợp để cấu hình khá đơn giản, sau khi tải mẫu lên blogger mới bạn chỉ cần vào Bố Cục > Chỉnh sửa HTML phần giới thiệu để đề nội dung trang chủ nó. Quá đơn giản cho một template blogspot đẹp đúng không nào.


DOWNLOAD : NGỨNG CHIA SẼ

Bản quyền thuộc về Bloghong.comazatemplate.com

Chia sẻ template blogspot bất động sản

Bài viết liên quan